management Het bedrijfsmaatschappelijk is een ondersteunende dienst die zich voornamelijk richt op de belangen van de organisatie en op het welzijn en welbevinden van personen in relatie tot hun werk. De werkzaamheden zijn gericht op preventieve en curatieve zorg. Indien nodig zal bij de praktische uitvoering de samenwerking gezocht worden met HRM, leidinggevende en bedrijfsarts.

De maatgerichte diensten richten zich inhoudelijk voornamelijk op coaching, psychosociale counseling, bemiddeling, advies en verwijzing. Enkele voorbeelden hiervan zijn:                                                   

  • problemen in de werkrelatie
  • problemen tussen collega's onderling
  • stagnerende conflicten tussen werknemer(s) en management
  • werkdruk, onbalans draaglast en draagkracht
  • stagnerende cultuureigenschappen op de werkplek
  • langdurig (verhoogd) ziekteverzuim en/of werkhervatting
  • motivatie- en productieverlies van werknemers
  • problemen in de privésfeer die van invloed zijn op de arbeidsprestatie