Bedrijfsmaatschappelijk werk

management

Het bedrijfsmaatschappelijk werk van Midale Consult is een ondersteunende dienst die zich voornamelijk richt op het welzijn en welbevinden van personen in relatie tot hun werk. De werkzaamheden zijn gericht op preventieve en curatieve zorg. Bij de praktische uitwerking tracht het bedrijfsmaatschappelijk werk de samenwerking te zoeken met P&O, leidinggevenden en bedrijfsartsen.

 

Het bedrijfsmaatschappelijk werk biedt maatgerichte diensten aan:

de individuele werknemer middels diagnostiek, coaching, psychosociale counseling, bemiddeling, advies en verwijzing.

Voorbeelden hiervan zijn: problemen in de werkrelatie, problemen tussen collega's en conflicten tussen werknemers en management , werkdruk, motivatieverlies, langdurig verzuim en/of werkhervatting, veranderingsprocessen en problemen in de prive-sfeer.

de organisatie middels consultatie en advies over werkgerelateerde problematieken, reintegratiebegeleidingen en conflictbemiddeling.

Voorbeelden hiervan zijn: verhoogde ziekteverzuim, motivatie- en productieverlies van werknemers en stagnerende conflictsituaties.