pict3 Iedereen ervaart in het leven wel eens moeilijkheden of belemmeringen. In de meeste situaties ben je zelf in staat om hier op een goede manier mee om te gaan. Soms kunnen gebeurtenissen in je leven zo ingrijpend zijn dat je daar moeilijk alleen uit komt. In een aantal gevallen kan de naaste omgeving door te luisteren of te helpen het probleem mee helpen op te lossen.

Soms kan deze hulp niet of onvoldoende gegeven worden en kan de inzet van professionele hulp noodzakelijk zijn.

Psychosociale counseling is erop gericht om op een effectieve manier inzicht te krijgen in de oorsprong van het probleem en de beste aanpak daarvan. 

Enkele voorbeelden van problemen die bij psychosociale counseling aan de orde kunnen komen zijn:

 • problemen in de relatiesfeer
 • arbeids-gerelateerde problemen
 • stress, overspannenheid
 • burn-out
 • psychosomatische klachten
 • traumaverwerking
 • geloof - zingeving
 • onzekerheid - identiteitsvraagstukken
 • rouwverwerking
 • angsten
 • depressie - boosheid