Psychosociale Counseling

pict3Iedereen ervaart in het leven wel eens moeilijkheden of belemmeringen. In de meeste situaties is men zelf in staat om hier op een goede manier mee om te gaan. In een aantal gevallen kan de naaste omgeving door te luisteren of te helpen het probleem mee helpen op te lossen.

Soms kan deze hulp niet of onvoldoende gegeven worden en kan de inzet van professionele hulp noodzakelijk zijn.

Psychosociale counseling is erop gericht om op een effectieve manier inzicht te krijgen in de oorsprong van de problematiek en de beste aanpak daarvan.
Enkele voorbeelden hiervan zijn o.a.:

  • problematiek in de relatiesfeer
  • arbeidsgerelateerde problemen
  • stress, overspannenheid
  • burnout
  • psychosomatische klachten
  • traumaverwerking
  • identiteitsvraagstukken
  • rouwverwerking
  • angst