Management coaching

voorpagina 2Als manager wordt u in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met verschillende activiteiten waar u adequaat op moet reageren. U bent een "mensen-mens" met oog voor de belangen van de organisatie en de belangen van de medewerkers. Hierbij worden hoge eisen gesteld op het gebied van o.a. communicatie, leiderschap, aansturing en flexibiliteit. De effectiviteit van uw afdeling, werkeenheid of organisatie wordt sterk bepaald door uw persoonlijke effectiviteit als manager.

Management coaching richt zich op de manager die zijn of haar persoonlijke effectiviteit wil vergroten of verder wil ontwikkelen. De coach fungeert hierbij als sparringpartner en heeft hierbij de functie van klankbord, adviseur en confronterend gesprekspartner, met name op gebieden waarbij de manager belemmeringen of disfunctioneren ervaart.

Enkele voorbeelden hiervan uit de praktijk:

  • eigen leiderschap
  • realisatie organisatiedoelen
  • implementatie van missie en visie
  • veranderingsprocessen
  • weerstand en draagvlak
  • aansturen en faciliteren
  • prioriteiten en stellen van grenzen

Onder begeleiding krijgt u inzicht in uw eigen gedrag en de achtergronden daarvan. Door reflectie, confrontatie, bewustwording en het handelen in de praktijk, werkt u aan uw persoonlijke ontwikkeling en vergroot u uw persoonlijke effectiviteit als manager.