voorpagina 2 Als manager word je in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met verschillende activiteiten waar je adequaat op moet reageren. Je bent een "mensen-mens" met oog voor de belangen van de organisatie en de belangen van de medewerkers. Hierbij worden hoge eisen gesteld op het gebied van o.a. communicatie, leiderschap, aansturing en flexibiliteit. De effectiviteit van je afdeling, werkeenheid of organisatie wordt sterk bepaald door je persoonlijke effectiviteit als manager.

Met management coaching richt ik mij op de manager die zijn of haar persoonlijke effectiviteit wil vergroten of verder wil ontwikkelen. Het coachen is erop gericht dat jij als manager talentvol kan blijven acteren en daarbij maximaal in je kracht komt te staan. Hierbij is het belangrijk om je innerlijke drijfveren, je authenticiteit en je capaciteiten optimaal op elkaar af te stemmen. Er wordt immers van je verwacht dat je het vermogen hebt om je eenheid optimaal te laten functioneren conform de koers en strategie van de organisatie. 

Het is voor jou als manager essentieel om elke keer weer nieuwe energie en inspiratie op te doen, maar ook om je eigen sterke punten en minder sterke punten te blijven ontdekken en te evalueren. In sommige situaties sta je alleen aan de top en heb je behoefte aan een sparringpartner om moeilijke zaken meer helder te krijgen of beter te kunnen uitwerken. Het zijn niet alleen organisatie gerelateerde zaken die daarbij een rol spelen maar ook privé zaken kunnen veel invloed hebben op je prestaties en functioneren.

Als coach functioneer ik als sparringpartner en heb daarbij de functie van klankbord, adviseur en confronterend gesprekspartner, in het bijzonder op gebieden waar jij als manager belemmeringen of disfunctioneren ervaart. Onder begeleiding krijg je inzicht in je eigen gedrag en de achtergronden daarvan. Door zelfreflectie, confrontatie, bewustwording en het handelen in de praktijk werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en vergroot je jouw persoonlijke effectiviteit als manager.

Enkele voorbeelden die tijdens coaching aan de orde kunnen komen zijn:

  • je eigen persoonlijkheid en leiderschap
  • het realiseren van organisatiedoelen
  • implementatie van missie, visie en strategie
  • omgaan met veranderingsprocessen
  • omgaan met weerstand en creëren van draagvlak
  • aansturen en faciliteren
  • het stellen van prioriteiten en stellen van grenzen
  • omgaan met werkdruk
  • persoonlijke waarden en normen in relatie met organisatie doelen / cultuur / belangen
  • balans tussen privé- en organisatiebelangen