pict2 Met de wet Verbetering Poortwachter werk je als werkgever actief mee aan het verminderen van ziekteverzuim en instroom in de WIA. Bij ziekteverzuim en reïntegratie komt heel wat kijken. Je hebt de zorg en de wettelijke verplichting om je medewerkers te begeleiden totdat zij weer aan het werk zijn. Dat vraagt tijd, intensieve aandacht én een professionele aanpak. Zeker als het gaat om langdurig verzuim, arbeidsconflicten of verzuim met psychische oorzaken.

Naast de negatieve effecten op de productiviteit van de organisatie kunnen de totale kosten voor ziekteverzuim voor de werkgever erg hoog zijn. Ook de werknemer is erbij gebaat om niet ziek te zijn. Het is daarom in ieders belang ziekteverzuim zo veel mogelijk te voorkomen. Verzuimmanagement heeft een positieve invloed op het ziekteverzuim. Door de inzet van een coach, (bedrijfs)maatschappelijk werker of arbeidsdeskundige kan de aanloop naar dreigend en langdurig verzuim in veel gevallen voorkomen worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat verschillende factoren en omstandigheden binnen de organisatie maar ook op het persoonlijk vlak mede bepalend kunnen zijn voor ziekteverzuim. Bij verzuimpreventie is het essentieel om de invloed van deze factoren in kaart te brengen. Hierop kunnen maatregelen getroffen worden die het meest gewenste effect hebben op het voorkomen en terugdringen van het ziekteverzuim. In onze visie heeft verzuim in veel gevallen ook een gedragscomponent. Gedrag is beïnvloedbaar en veranderbaar, verzuimgedrag dus ook.