pict46 Door verschillende factoren kan stress veroorzaakt worden. Stress is een verstoord evenwicht tussen de individuele draagkracht en de draaglast waarmee je te maken krijgt. Hierbij spelen persoonsgebonden kenmerken en omgevingsfactoren vaak een belangrijke rol. Voorbeelden hiervan zijn o.a. arbeids-gerelateerde problemen zoals te hoge werkdruk en werkstress maar ook problemen in de privé- en relationele sfeer.
Stress heeft een negatieve invloed op de gezondheid en veroorzaakt in veel gevallen psychologische, fysiologische en gedragsmatige reacties.

Zo kan stress leiden tot bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diverse psychosomatische klachten, infectie ziekten, rugklachten, maag- en darmziekten en op den duur ook tot psychische aandoeningen zoals overspannenheid en burn-out.
Stress heeft niet alleen een negatieve invloed op je gezondheid maar ook op je privésituatie. Met behulp van stressmanagement leer je te begrijpen wat stress is, hoe het veroorzaakt wordt en op welke wijze je hiermee het beste kan omgaan.